بورس آسیا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
NIKKEI بورس جهانی 21117.22 0.00 (0%) 21117.22 21117.22 05/25
Hang Seng بورس جهانی 27353.93 0.00 (0%) 27353.93 27353.93 05/25
Shanghai بورس جهانی 2852.99 0.00 (0%) 2852.99 2852.99 05/25
Sensex بورس جهانی 39434.72 0.00 (0%) 39434.72 39434.72 05/25
Asia Dow بورس جهانی 3208.33 0.00 (0%) 3208.33 3208.33 05/25

بورس اروپا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
Stoxx 600 بورس جهانی 375.89 0.00 (0%) 375.89 375.89 05/25
FTSE 100 بورس جهانی 7277.73 0.00 (0%) 7277.73 7277.73 05/25
DAX بورس جهانی 12011.04 0.00 (0%) 12011.04 12011.04 05/25
IBEX 35 بورس جهانی 9174.6 0.00 (0%) 9174.6 9174.6 05/25
CAC 40 بورس جهانی 5316.51 0.00 (0%) 5316.51 5316.51 05/25

بورس آمریکا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
Dow بورس جهانی 25585.69 1.83 (0.01%) 25610.71 25583.86 05/25
S&P 500 بورس جهانی 2826.06 0.07 (0%) 2830.39 2825.4 05/25
Nasdaq بورس جهانی 7637.01 2.98 (0.04%) 7648.65 7634.03 05/25
GlobalDow بورس جهانی 2950.25 1.21 (0.04%) 2953.78 2950.25 05/25