اولین جلسه شورای مرکزی جدید جمعیت رهپویان برگزار می‌شود

اولین جلسه شورای مرکزی جدید جمعیت رهپویان برگزار می‌شود

اولین جلسه شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی امروز با محوریت تعیین سیاست‌های کلی جمعیت در دوره جدید برگزار می‌شود.

اولین جلسه شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی امروز با محوریت تعیین سیاست‌های کلی جمعیت در دوره جدید برگزار می‌شود.