زمان اداره کشور با نفت گذشته است

زمان اداره کشور با نفت گذشته است

معاون عملی ریاست جمهوری گفت: زمان آن گذشته که بتوانیم با نفت خام کشور را اداره کنیم وجوانان ما با ارزش افزوده‌ای که می‌توانند داشته باشند می‌توانند پیشرفت کشور را به دست خودشان به وجود بیاورند.

معاون عملی ریاست جمهوری گفت: زمان آن گذشته که بتوانیم با نفت خام کشور را اداره کنیم وجوانان ما با ارزش افزوده‌ای که می‌توانند داشته باشند می‌توانند پیشرفت کشور را به دست خودشان به وجود بیاورند.