قرارداد فروش پلي اتيلن با شركت ژاپني امضا شد

قرارداد فروش پلي اتيلن با شركت ژاپني امضا شد

قرارداد فروش پلي اتيلن ميان شركت تجارت صنعت هلدينگ خليج فارس و شركت ايتوچو ژاپن در حاشيه بيست و دومين نمايشگاه نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي امضا شد.

قرارداد فروش پلي اتيلن ميان شركت تجارت صنعت هلدينگ خليج فارس و شركت ايتوچو ژاپن در حاشيه بيست و دومين نمايشگاه نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي امضا شد.