آغاز مذاكرات جدي با فعالان خارجي صنعت پتروشيمي در نمايشگاه نفت

آغاز مذاكرات جدي با فعالان خارجي صنعت پتروشيمي در نمايشگاه نفت

مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي بيست و دومين نمايشگاه صنعت نفت را نويدبخش مذاكرهات ثمربخش در صنعت پتروشيمي دانست و گفت: كشورهاي مختلف اروپايي براي سرمايه‌گذاري، انتقال دانش فني و استفاده از فناوري‌هاي نوين با شركت‌هاي ايراني فعال در صنعت پتروشيمي در حال مذاكره هستند.

مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي بيست و دومين نمايشگاه صنعت نفت را نويدبخش مذاكرهات ثمربخش در صنعت پتروشيمي دانست و گفت: كشورهاي مختلف اروپايي براي سرمايه‌گذاري، انتقال دانش فني و استفاده از فناوري‌هاي نوين با شركت‌هاي ايراني فعال در صنعت پتروشيمي در حال مذاكره هستند.