تولید نخستین موتور سیکلت برقی صددرصد بومی در جهان رو

تولید نخستین موتور سیکلت برقی صددرصد بومی در جهان رو

عصر خودرو- تولید موتورسیکلت های برقی این روزها در سبد محصولات جدید شرکت های تولیدکننده موتورسیکلت قرار گرفته و از آن جا که به گفته مسئولان سازمان محیط زیست، 20 درصد آلایندگی ها به موتورهای سیکلت اختصاص دارد از این رو، نقش این موتورها در کاهش سهم آلودگی پررنگ تر از همیشه است.

عصر خودرو- تولید موتورسیکلت های برقی این روزها در سبد محصولات جدید شرکت های تولیدکننده موتورسیکلت قرار گرفته و از آن جا که به گفته مسئولان سازمان محیط زیست، 20 درصد آلایندگی ها به موتورهای سیکلت اختصاص دارد از این رو، نقش این موتورها در کاهش سهم آلودگی پررنگ تر از همیشه است.