اسقاط 10 هزار تاکسی بدون جایگزین

اسقاط 10 هزار تاکسی بدون جایگزین

عصر خودرو- ضامنی با بیان اینکه 71 هزار تاکسی فرسوده از رده خارج شده‌اند، گفت: 61 هزار تاکسی جدید نیز وارد ناوگان تاکسیرانی شده است.

عصر خودرو- ضامنی با بیان اینکه 71 هزار تاکسی فرسوده از رده خارج شده‌اند، گفت: 61 هزار تاکسی جدید نیز وارد ناوگان تاکسیرانی شده است.