رنو کپچر از لیست محصولات ایران خودرو خط خورد

رنو کپچر از لیست محصولات ایران خودرو خط خورد

عصر خودرو- با توجه به جدیدترین لیست قیمت منتشر شده از سوی ایران خودرو، رنو کپچر از لیست محصولات این شرکت خط خورده است.

عصر خودرو- با توجه به جدیدترین لیست قیمت منتشر شده از سوی ایران خودرو، رنو کپچر از لیست محصولات این شرکت خط خورده است.