واگذاری 5000 تاکسی به فرزندان ایثارگران

واگذاری 5000 تاکسی به فرزندان ایثارگران

عصر خودرو- تفاهم‌نامه ایجاد 5000 شغل برای فرزندان ایثارگران از طریق واگذاری تاکسی شهری با مشارکت بنیاد شهید و امور ایثارگران امضاء شد.

عصر خودرو- تفاهم‌نامه ایجاد 5000 شغل برای فرزندان ایثارگران از طریق واگذاری تاکسی شهری با مشارکت بنیاد شهید و امور ایثارگران امضاء شد.