نیاز به جایگزینی 6 هزار اتوبوس حمل و نقل عمومی

نیاز به جایگزینی 6 هزار اتوبوس حمل و نقل عمومی

عصر خودرو- فرماندار تهران گفت: در بسیاری از نقاط تهران دوربینی برای کنترل خودروهای سنگین وجود ندارد و پلیس راهور و شهرداری تهران باید در خصوص جانمایی این دوربین‌ها تا هفته آینده نظرات خود را اعلام کنند.

عصر خودرو- فرماندار تهران گفت: در بسیاری از نقاط تهران دوربینی برای کنترل خودروهای سنگین وجود ندارد و پلیس راهور و شهرداری تهران باید در خصوص جانمایی این دوربین‌ها تا هفته آینده نظرات خود را اعلام کنند.