خروج 200 هزار خودروی دیزلی در یک طرح سه‌ساله

خروج 200 هزار خودروی دیزلی در یک طرح سه‌ساله

عصر خودرو- معاون فنی عمرانی استانداری تهران با اشاره به آلودگی‌های محیطی تهران گفت: مسئله آلودگی محیط زیست شوخی‌بردار نیست و با جان همه افراد در ارتباط است. مسئولان نباید منتظر ابلاغ نامه از سوی استانداری باشند، بلکه خود نکات مهم در جلسات را استخراج و آن را پیگیری کنند.

عصر خودرو- معاون فنی عمرانی استانداری تهران با اشاره به آلودگی‌های محیطی تهران گفت: مسئله آلودگی محیط زیست شوخی‌بردار نیست و با جان همه افراد در ارتباط است. مسئولان نباید منتظر ابلاغ نامه از سوی استانداری باشند، بلکه خود نکات مهم در جلسات را استخراج و آن را پیگیری کنند.