اپل جذابیت خود را از دست داد

اپل جذابیت خود را از دست داد

پرشین خودرو: موسس شرکت اسمارتیزان بر این باور است که اپل جذابیت و عزم خود را برای تولید گوشی های هوشمند از دست داده است.

اپل جذابیت خود را از دست داد
پرشین خودرو: موسس شرکت اسمارتیزان بر این باور است که اپل جذابیت و عزم خود را برای تولید گوشی های هوشمند از دست داده است.