قائم‌مقام جدید راه‌آهن منصوب شد

قائم‌مقام جدید راه‌آهن منصوب شد

پرشین خودرو: در حکمی از سوی مدیرعامل راه‌آهن، حسین عاشوری به جای احمد خدایی، به عنوان قائم‌مقام راه‌آهن منصوب شد.

قائم‌مقام جدید راه‌آهن منصوب شد
پرشین خودرو: در حکمی از سوی مدیرعامل راه‌آهن، حسین عاشوری به جای احمد خدایی، به عنوان قائم‌مقام راه‌آهن منصوب شد.