جانشین رئیس پلیس راهور تهران: شناسایی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار خودرو فاقد معاینه فنی

جانشین رئیس پلیس راهور تهران: شناسایی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار خودرو فاقد معاینه فنی

پرشین خودرو: جانشین رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: سال گذشته 2 میلیون و 800 هزار خودرو فاقد معاینه فنی را مأموران راهنمایی و رانندگی شناسایی کردند، ضمن اینکه پلاک 7 هزار خودرو به دلیل دودزا بودن اخذ شده است.

شناسایی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار خودرو فاقد معاینه فنی
پرشین خودرو: جانشین رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: سال گذشته 2 میلیون و 800 هزار خودرو فاقد معاینه فنی را مأموران راهنمایی و رانندگی شناسایی کردند، ضمن اینکه پلاک 7 هزار خودرو به دلیل دودزا بودن اخذ شده است.