ساخت وسیله نقلیه الکتریکی تک نفره با ۵ چرخ

ساخت وسیله نقلیه الکتریکی تک نفره با ۵ چرخ

پرشین خودرو: شرکت خودروسازی بی.ام.و طرح اولیه از یک وسیله نقلیه تک نفره برای تردد در کارخانه هایش ساخته که دارای ۵چرخ است و می توان آن را در فرودگاه ها و فروشگاه ها نیز به کار برد.

ساخت وسیله نقلیه الکتریکی تک نفره با ۵ چرخ
پرشین خودرو: شرکت خودروسازی بی.ام.و طرح اولیه از یک وسیله نقلیه تک نفره برای تردد در کارخانه هایش ساخته که دارای ۵چرخ است و می توان آن را در فرودگاه ها و فروشگاه ها نیز به کار برد.