افزایش قیمت خودروهای وارداتی در بازار + جدول

افزایش قیمت خودروهای وارداتی در بازار + جدول

پرشین خودرو: بنز E۲۰۰ نیوفیس ۲۰۱۷ با مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

افزایش قیمت خودروهای وارداتی در بازار + جدول
پرشین خودرو: بنز E۲۰۰ نیوفیس ۲۰۱۷ با مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.