کاهش 30 درصدی تخلف تردد غیرمجاز در خطوط ویژه

کاهش 30 درصدی تخلف تردد غیرمجاز در خطوط ویژه

پرشین خودرو: معاون اجتماعی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از کاهش 30 درصدی تخلف تردد غیرمجاز در خطوط ویژه اتوبوس در اردیبهشت ماه امسال خبر داد.

پرشین خودرو: معاون اجتماعی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از کاهش 30 درصدی تخلف تردد غیرمجاز در خطوط ویژه اتوبوس در اردیبهشت ماه امسال خبر داد.