هیچ کاری برای کاهش آلودگی هوا نکردیم

هیچ کاری برای کاهش آلودگی هوا نکردیم

پرشین خودرو: معاون عمرانی استاندار تهران با بیان اینکه اگر دستگاه‌ها برنامه برای کاهش آلودگی ندارند، اعلام کنند، گفت: مسائل آلودگی محیط زیست شوخی بردار نیست و تهدیدی سراسری برای کشور و نسل آینده است.

هیچ کاری برای کاهش آلودگی هوا نکردیم
پرشین خودرو: معاون عمرانی استاندار تهران با بیان اینکه اگر دستگاه‌ها برنامه برای کاهش آلودگی ندارند، اعلام کنند، گفت: مسائل آلودگی محیط زیست شوخی بردار نیست و تهدیدی سراسری برای کشور و نسل آینده است.