تاثیر انگور برای سلامت ریه‌ها

تاثیر انگور برای سلامت ریه‌ها

پرشین خودرو: تحقیق جدید نشان می‌دهد افزودن انواع توت‌ها و انگور به رژیم غذایی موجب تقویت سلامت ریه‌ها می‌شود.

تاثیر انگور برای سلامت ریه‌ها
پرشین خودرو: تحقیق جدید نشان می‌دهد افزودن انواع توت‌ها و انگور به رژیم غذایی موجب تقویت سلامت ریه‌ها می‌شود.