صنعت خودرو ایران بدون برجام؛ فرصت یا تهدید

صنعت خودرو ایران بدون برجام؛ فرصت یا تهدید

عصر خودرو- هرچند هنوز نتایج مذاکرات ایران با کشورهای اروپایی و البته اروپایی‌ها با آمریکا در زمینه چگونگی ادامه برجام و آینده روابط بین‌المللی ایران مشخص نیست اما در این میان، نتیجه این مذاکرات به هر سویی که برود می‌توان آن را یک فرصت برای صنعت خودروسازی ایران دانست، فرصتی که البته در صورت نا آمادگی این صنعت به یک تهدید بزرگ تبدیل خواهد شد.

عصر خودرو- هرچند هنوز نتایج مذاکرات ایران با کشورهای اروپایی و البته اروپایی‌ها با آمریکا در زمینه چگونگی ادامه برجام و آینده روابط بین‌المللی ایران مشخص نیست اما در این میان، نتیجه این مذاکرات به هر سویی که برود می‌توان آن را یک فرصت برای صنعت خودروسازی ایران دانست، فرصتی که البته در صورت نا آمادگی این صنعت به یک تهدید بزرگ تبدیل خواهد شد.