کاهش ٢٥ درصدی ورود غیرمجاز به خط ویژه

کاهش ٢٥ درصدی ورود غیرمجاز به خط ویژه

عصر خودرو- معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ از کاهش ٢٥ درصدی تخلف ورود به خط ویژه در دوماه نخست امسال خبر داد.

عصر خودرو- معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ از کاهش ٢٥ درصدی تخلف ورود به خط ویژه در دوماه نخست امسال خبر داد.