از پیش‌ خرید خودروهای وارداتی خودداری کنید

از پیش‌ خرید خودروهای وارداتی خودداری کنید

عصر خودرو- شش سال پیش در چنین روزی رییس سابق اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران از ادامه برخی تخلفات واردکنندگان خودرو در تحویل خودروهای پیش فروش شده خبر داده و به مردم هشدار داد که از پیش خرید خودروهای وارداتی خودداری کنند.

عصر خودرو- شش سال پیش در چنین روزی رییس سابق اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران از ادامه برخی تخلفات واردکنندگان خودرو در تحویل خودروهای پیش فروش شده خبر داده و به مردم هشدار داد که از پیش خرید خودروهای وارداتی خودداری کنند.