950 خودرو سنگین هر هفته در آذربایجان غربی معاینه فنی می شود

950 خودرو سنگین هر هفته در آذربایجان غربی معاینه فنی می شود

عصر خودرو- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی گفت: هر هفته به طور متوسط وضعیت فنی 950 خودرو سنگین در استان با دقت مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت وجود مشکل به تعمیرگاه های مجاز ارجاع داده می شود.

عصر خودرو- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی گفت: هر هفته به طور متوسط وضعیت فنی 950 خودرو سنگین در استان با دقت مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت وجود مشکل به تعمیرگاه های مجاز ارجاع داده می شود.