پارسال 577 نفر در تصادفات جادهای خوزستان فوت شدند

پارسال 577 نفر در تصادفات جادهای خوزستان فوت شدند

عصر خودرو- مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان گفت: پارسال 577 نفر در تصادفات جاده ای استان خوزستان فوت شدند که 24رصد مربوط به موتورسواران و 11.6 درصد مربوط به عابران پیاده بوده است.

عصر خودرو- مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان گفت: پارسال 577 نفر در تصادفات جاده ای استان خوزستان فوت شدند که 24رصد مربوط به موتورسواران و 11.6 درصد مربوط به عابران پیاده بوده است.