3 درصد از تصادف‌های کشور در لحظه وقوع به فوت منجر می‌شود

3 درصد از تصادف‌های کشور در لحظه وقوع به فوت منجر می‌شود

عصر خودرو- مرکز آمار ایران اعلام کرد که در سال ١٣٩٥، 469 هزار و 950 تصادف در کشور رخ داده که ٣ درصد از تصادف‌ها در لحظه وقوع، منجر به فوت شده است.

عصر خودرو- مرکز آمار ایران اعلام کرد که در سال ١٣٩٥، 469 هزار و 950 تصادف در کشور رخ داده که ٣ درصد از تصادف‌ها در لحظه وقوع، منجر به فوت شده است.