جلب رضایت مشتری و کارکنان در سرلوحه فعالیت شرکت قرار دارد

جلب رضایت مشتری و کارکنان در سرلوحه فعالیت شرکت قرار دارد

عصر خودرو- مرتضی آقایی مدیر ارتباطات و امور بین الملل ایران خودرو از برنامه‌های این شرکت برای جلب رضایت مشتریان و کارکنان به صورت توأمان خبر داد.

عصر خودرو- مرتضی آقایی مدیر ارتباطات و امور بین الملل ایران خودرو از برنامه‌های این شرکت برای جلب رضایت مشتریان و کارکنان به صورت توأمان خبر داد.