مرگ اتوبوس‌های کرج یکی پس از دیگری

مرگ اتوبوس‌های کرج یکی پس از دیگری

عصر خودرو- رئیس کمیسیون محیط زیست، ایمنی و سلامت شورای شهر کرج با بیان اینکه تا سال 87 حدود 1500 اتوبوس نو در خدمت حمل و نقل عمومی کلانشهر کرج قرار داشت گفت: در این 10 سال جمعیت کرج یک و نیم برابر شده اما تعداد اتوبوس‌های عمومی به 500 دستگاه کاهش پیدا کرده است.

عصر خودرو- رئیس کمیسیون محیط زیست، ایمنی و سلامت شورای شهر کرج با بیان اینکه تا سال 87 حدود 1500 اتوبوس نو در خدمت حمل و نقل عمومی کلانشهر کرج قرار داشت گفت: در این 10 سال جمعیت کرج یک و نیم برابر شده اما تعداد اتوبوس‌های عمومی به 500 دستگاه کاهش پیدا کرده است.