خودرو به کالای سرمایه ای تبدیل شد

خودرو به کالای سرمایه ای تبدیل شد

عصر خودرو- اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها در حالی افزایش یافته و قیمت های میلیونی را به ثبت رسانده که به گفته فعالان بازار، محدودیت عرضه از سوی خودروسازان دلیل اصلی این روند عنوان می شود.

عصر خودرو- اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها در حالی افزایش یافته و قیمت های میلیونی را به ثبت رسانده که به گفته فعالان بازار، محدودیت عرضه از سوی خودروسازان دلیل اصلی این روند عنوان می شود.