استفاده از رایانه کوانتومی برای تولید باتری های بهتر

استفاده از رایانه کوانتومی برای تولید باتری های بهتر

عصر خودرو- شرکت فولکس واگن قصد دارد با استفاده از یک رایانه کوانتومی باتری های بهتر و قدرتمندتری به منظور استفاده در خودروهای برقی تولیدی خود بسازد.

عصر خودرو- شرکت فولکس واگن قصد دارد با استفاده از یک رایانه کوانتومی باتری های بهتر و قدرتمندتری به منظور استفاده در خودروهای برقی تولیدی خود بسازد.