محافظ و پوشش‌دهنده موتور، تضمین دوام خودرو در لحظه استارت

محافظ و پوشش‌دهنده موتور، تضمین دوام خودرو در لحظه استارت

عصر خودرو- سایش موتور در زمان استارت یکی از شایع‌ترین دلایل روغن‌سوزی موتور خودرو است. این مشکل در روزهای گرم و سرد وجود دارد و شاید تا چند سال راه‌حلی برای آن وجود نداشت اما بولزوان کره جنوبی با عرضه "محافظ و پوشش‌دهنده موتور" راه‌حل دائمی رفع این مشکل را یافته است.

عصر خودرو- سایش موتور در زمان استارت یکی از شایع‌ترین دلایل روغن‌سوزی موتور خودرو است. این مشکل در روزهای گرم و سرد وجود دارد و شاید تا چند سال راه‌حلی برای آن وجود نداشت اما بولزوان کره جنوبی با عرضه "محافظ و پوشش‌دهنده موتور" راه‌حل دائمی رفع این مشکل را یافته است.