موج مخالفت‌ها با تاکسی‌های اینترنتی به بوشهر رسید

موج مخالفت‌ها با تاکسی‌های اینترنتی به بوشهر رسید

عصر خودرو- تاکسی‌های اینترنتی معادلات بسیاری را در شهر تهران بر هم زدند و اکنون موج این کسب‌وکار نوپا به سایر شهرهای ایران رسیده است. موجی که با استقبال مردم و با اعتراض مخالفانش همراه است.

عصر خودرو- تاکسی‌های اینترنتی معادلات بسیاری را در شهر تهران بر هم زدند و اکنون موج این کسب‌وکار نوپا به سایر شهرهای ایران رسیده است. موجی که با استقبال مردم و با اعتراض مخالفانش همراه است.