بازگشت جاده‌ها به وضعیت عادی

بازگشت جاده‌ها به وضعیت عادی

عصر خودرو- با پایان یافتن تعطیلات چند روزه نیمه خردادماه بخش قابل توجهی از ترافیک سفر در جاده‌های کشور کاهش یافته هرچند هنوز میزان ترددها به حالت عادی بازنگشته است.

عصر خودرو- با پایان یافتن تعطیلات چند روزه نیمه خردادماه بخش قابل توجهی از ترافیک سفر در جاده‌های کشور کاهش یافته هرچند هنوز میزان ترددها به حالت عادی بازنگشته است.