ارائه خدمات متفاوت و طرح بازدید برای خودرو "B30" و کامیونت Tiger V

ارائه خدمات متفاوت و طرح بازدید برای خودرو "B30" و کامیونت Tiger V

عصر خودرو- سازمان خدمات پس از فروش گروه بهمن از اجرای طرح 15خدمت رایگان خودرو"B30" و طرح بازدید و سرویس کامیونت Tiger V خبر داد.

عصر خودرو- سازمان خدمات پس از فروش گروه بهمن از اجرای طرح 15خدمت رایگان خودرو"B30" و طرح بازدید و سرویس کامیونت Tiger V خبر داد.