افزایش 12.5 درصدی نرخ کرایه اتوبوس در سال 97

افزایش 12.5 درصدی نرخ کرایه اتوبوس در سال 97

عصر خودرو- عضو شورای استان تهران گفت: کرایه اتوبوس و مینی بوس در سال 97 حداکثر 12.5 درصد افزایش یافته است.

عصر خودرو- عضو شورای استان تهران گفت: کرایه اتوبوس و مینی بوس در سال 97 حداکثر 12.5 درصد افزایش یافته است.