بکارگیری چراغ چشمک‌زن، رنگارنگ و نورخیره کننده در خودرو ممنوع است

بکارگیری چراغ چشمک‌زن، رنگارنگ و نورخیره کننده در خودرو ممنوع است

عصر خودرو- رئیس‌ مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: تغییر در میزان نور و رنگ استاندارد چراغ خودرو مصداق بارز نقص فنی است و جریمه 50 هزار تومانی را در بر خواهد داشت.

عصر خودرو- رئیس‌ مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: تغییر در میزان نور و رنگ استاندارد چراغ خودرو مصداق بارز نقص فنی است و جریمه 50 هزار تومانی را در بر خواهد داشت.