محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات اخیر لغو شد

محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات اخیر لغو شد

عصر خودرو- ‌کل تردد ثبت‌شده در شبانه‌روز گذشته بر اساس‌ ‌آخرین اطلاعات دریافتی از 2199 دستگاه تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل 3.9 درصد افزایش نشان می‌دهد.

عصر خودرو- ‌کل تردد ثبت‌شده در شبانه‌روز گذشته بر اساس‌ ‌آخرین اطلاعات دریافتی از 2199 دستگاه تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل 3.9 درصد افزایش نشان می‌دهد.