پرداخت 3 هزار میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران در حوزه راه‌ها

پرداخت 3 هزار میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران در حوزه راه‌ها

عصر خودرو- کدخدازاده گفت: در حوزه راه‌ها و بزرگراه‌های کشور سه هزار میلیارد تومان از مطالبات و بدهی‌های پیمانکاران را پرداخت شده است.

عصر خودرو- کدخدازاده گفت: در حوزه راه‌ها و بزرگراه‌های کشور سه هزار میلیارد تومان از مطالبات و بدهی‌های پیمانکاران را پرداخت شده است.