ترافیک نیمه سنگین در آزادراه تهران-کرج و کرج-قزوین

ترافیک نیمه سنگین در آزادراه تهران-کرج و کرج-قزوین

عصر خودرو- سرپرست مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: ترافیک در در باند جنوبی آزادراه کرج-قزوین از مهرویلا تا پل فردیس نیمه سنگین است.

عصر خودرو- سرپرست مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: ترافیک در در باند جنوبی آزادراه کرج-قزوین از مهرویلا تا پل فردیس نیمه سنگین است.