جابجایی رایگان 356 هزار مسافر توسط متروی تهران و حومه در روز قدس

جابجایی رایگان 356 هزار مسافر توسط متروی تهران و حومه در روز قدس

عصر خودرو- متروی تهران و حومه در روز جمعه 18 خرداد ماه 97مصادف با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس به صورت رایگان در تمام خطوط یک؛ دو؛ سه؛ چهار و پنج متروی تهران و حومه ارایه خدمت رسانی کرد و بر این اساس در این روز 356 هزار نفر توسط این ناوگان حمل و نقل ریلی درون شهری جابجا شدند.

عصر خودرو- متروی تهران و حومه در روز جمعه 18 خرداد ماه 97مصادف با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس به صورت رایگان در تمام خطوط یک؛ دو؛ سه؛ چهار و پنج متروی تهران و حومه ارایه خدمت رسانی کرد و بر این اساس در این روز 356 هزار نفر توسط این ناوگان حمل و نقل ریلی درون شهری جابجا شدند.