ثبت نام کم سن ترین آفرودکار قزوینی در کتاب گینس

ثبت نام کم سن ترین آفرودکار قزوینی در کتاب گینس

عصر خودرو- پسر بچه 8 ساله قزوینی پس از سه سال تمرین بی وقفه در زمینه رانندگی خودروهای آفرود، نامش را در گینس ثبت کرد.

عصر خودرو- پسر بچه 8 ساله قزوینی پس از سه سال تمرین بی وقفه در زمینه رانندگی خودروهای آفرود، نامش را در گینس ثبت کرد.