مظنه خرید زنجیر چرخ در بازار چقدر است؟

مظنه خرید زنجیر چرخ در بازار چقدر است؟

عصر خودرو- زنجیر چرخ سایز 13 با مبلغ 57 هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد.

عصر خودرو- زنجیر چرخ سایز 13 با مبلغ 57 هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد.