هشدار بانک آمریکایی به در خطر بودن جایگاه دلار

هشدار بانک آمریکایی به در خطر بودن جایگاه دلار

بانک گلدمن‌ساکس هشدار داد سیاست‌های خصمانه آمریکا می‌تواند یکی از دلایل اصلی کاهش سهم دلار از ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جهان باشد.

بانک گلدمن‌ساکس هشدار داد سیاست‌های خصمانه آمریکا می‌تواند یکی از دلایل اصلی کاهش سهم دلار از ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جهان باشد.