ابلاغ مصوبه محاسبه کرایه حمل بار برمبنای تن ـ کیلومتر در هفته آینده

ابلاغ مصوبه محاسبه کرایه حمل بار برمبنای تن ـ کیلومتر در هفته آینده

دبیر شورای عالی هماهنگی ترابری گفت: مصوبه اخیر این شورا در خصوص محاسبه کرایه حمل بار برمبنای تن ـ کیلومتر احتمالا هفته آینده به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ابلاغ می شود.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترابری گفت: مصوبه اخیر این شورا در خصوص محاسبه کرایه حمل بار برمبنای تن ـ کیلومتر احتمالا هفته آینده به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ابلاغ می شود.