خط مشی مدیریت انرژی بانک ملّی ایران ابلاغ شد

خط مشی مدیریت انرژی بانک ملّی ایران ابلاغ شد

پس از ممیزی ساختمان های منتخب، مدیرعامل بانک ملّی ایران، خط مشی مدیریت انرژی این بانک را ابلاغ کرد.

پس از ممیزی ساختمان های منتخب، مدیرعامل بانک ملّی ایران، خط مشی مدیریت انرژی این بانک را ابلاغ کرد.