تمیزی خانه با جاروبرقی های اچ فری هوور

تمیزی خانه با جاروبرقی های اچ فری هوور

شرکت تولید کننده جاروبرقی هوور از عرضه یک جاروبرقی بدون سیم با عنوان اچ فری (H-Free) رونمایی کرد.

شرکت تولید کننده جاروبرقی هوور از عرضه یک جاروبرقی بدون سیم با عنوان اچ فری (H-Free) رونمایی کرد.