خدمات رسانی ۱۲ پایگاه و پست امداد و نجات در ایام اربعین

خدمات رسانی ۱۲ پایگاه و پست امداد و نجات در ایام اربعین

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خوزستان گفت: در ایام اربعین حسینی، ۱۲ پست و پایگاه امداد ونجات، خدمات رسانی به زائران در این استان را بر عهده دارند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خوزستان گفت: در ایام اربعین حسینی، ۱۲ پست و پایگاه امداد ونجات، خدمات رسانی به زائران در این استان را بر عهده دارند.