محصولات بورگوارد در گذر زمان

محصولات بورگوارد در گذر زمان

کمپانی آلمانی بورگوارد در سال ۱۹۱۹ میلادی فعالیت خود را شروع کرد و در حال حاضر بیش از یک قرن از فعالیت آن می گذرد.

کمپانی آلمانی بورگوارد در سال ۱۹۱۹ میلادی فعالیت خود را شروع کرد و در حال حاضر بیش از یک قرن از فعالیت آن می گذرد.