تبعیض شدیدی بین پالایشگاه و پتروشیمی وجود دارد

تبعیض شدیدی بین پالایشگاه و پتروشیمی وجود دارد

مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت گفت: بخش خصوصی با توان مالی اندک عمدتا به دنبال ساخت پالایشگاه‌های کوچک است که البته این پالایشگاه‌ها نیز از لحاظ تکنولوژی بسیار مدرن هستند .

مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت گفت: بخش خصوصی با توان مالی اندک عمدتا به دنبال ساخت پالایشگاه‌های کوچک است که البته این پالایشگاه‌ها نیز از لحاظ تکنولوژی بسیار مدرن هستند .