مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خبر داد: گازسوز شدن 36 هزار خودروی عمومی با وام بلاعوض

مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خبر داد: گازسوز شدن 36 هزار خودروی عمومی با وام بلاعوض

مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: تا پایان امسال ۳۶ هزار خودروی عمومی با وام بلاعوض گازسوز می‌شود.

مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: تا پایان امسال ۳۶ هزار خودروی عمومی با وام بلاعوض گازسوز می‌شود.