/گزارش خبری/ کسر جریمه از لغو بلیت‌های سفری همچنان ممنوع

/گزارش خبری/ کسر جریمه از لغو بلیت‌های سفری همچنان ممنوع

پرشین خودرو: وزیر راه وشهرسازی گفت: هیچ جریمه‌ای از مسافران بابت لغو بلیت‌های زمینی و هوایی نباید کسر شود.

 کسر جریمه از لغو بلیت‌های سفری همچنان ممنوع
پرشین خودرو: وزیر راه وشهرسازی گفت: هیچ جریمه‌ای از مسافران بابت لغو بلیت‌های زمینی و هوایی نباید کسر شود.